top of page

Memento mori

Et måltid er en portion mad som spises inden for et afgrænset tidsrum.

Nadver er et gammelt ord for aftensmåltid: Det engelske ord, supper, tilføjer mere specifikt, et let eller uformelt aftensmåltid.

 

Et måltid er et meget fint billede på et liv.

 

Med en udstillingstitel som ”Last Supper” slår man jo unægtelig nogle toner an. Jeg har bevidst undgået den bestemte term. Det handler om et hvilket som helst måltid her og nu. Tiden der går. Memento mori, husk du skal dø, som en hel gren af stilleben fylder med skrællede citroner, væltede glas og visnende blomster.

 

Mine børn deltager på billederne, de er yngre end mig, måltidet er ældre. I midten, mellem før og nu, sidder jeg og tager billeder med min smartphone. Kameraet i en sådan lommecomputer, tilbyder muligheden for at lave et panorama. Et bredt udsyn, bredere end synsfeltet. Et udsyn der kræver en bevægelse og derfor en udstrækning af tid. I telefonen er det bare fototeknik, som gør det muligt at tage flere billeder og lægge dem sammen side ved side så det til sidst er et billede.

 

Et panorama er et meget fint billede på et liv.

 

Denne tekst skal supplere en udstilling af tegninger og malerier, men det er bare mig der sparker støv op. Støv som jeg kan projektere mine billeder op på.

 

Men nu skal vi drikke.

Nu er tiden hvor vi skal danse uden forbehold på jorden.

bottom of page